Uroczystość Inauguracji

Zarejestruj się i bądź świadkiem inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie, którego częścią jest Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Na uroczystość inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie można zarejestrować się wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny poniżej.

Pytania dotyczące rejestracji można kierować na adres rejestracja@niepokalanow.pl

Jeśli jesteś uczestnikiem grupy, Twój Organizator na pewno Cię zgłosi. Nie rejestruj się indywidualnie.

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie jest częścią wielkiego dzieła, którym jest utworzenie na wszystkich kontynentach międzynarodowych centrów, 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju, w których przed Najświętszym Sakramentem będzie trwała nieustająca modlitwa w intencji pokoju.

Celem Centrum jest powołanie wspólnoty ludzi oddanych idei wieczystej modlitwy w intencji pokoju, którego źródłem jest Chrystus – Bóg Żywy obecny w Najświętszym Sakramencie.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, łączmy się we wspólnej modlitwie o pokój w naszych sercach,
w rodzinach, w naszej Ojczyźnie i między ludźmi na całym świecie.

Ofiarujmy z serca płynącą, szczerą modlitwę, która pozwoli nam włączyć się duchowo w dzieło Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie – ósmej Gwiazdy w Koronie Maryi Królowej Pokoju. Gwiazdy Niepokalanej.

 

MODLITWA W INTENCJI POKOJU

 

do odmawiania na różańcu

 

Modlitwa wstępna

Panie nieba, wierzę, że Ty jesteś Ojcem kochającym wszystkich ludzi. Wierzę, że zesłałeś na świat Syna Twego Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył zło i grzech i wprowadził pokój między ludzi. Są oni bowiem Twoimi dziećmi i braćmi Jezusa. I dlatego, że to wszystko wiemy, to wszelkie niszczenie i gwałcenie pokoju, jest tak pożałowania godne i niezrozumiałe. Zezwól mi teraz i nam wszystkim modlącym się o pokój, byśmy uczynili to czystym sercem tak, żebyś mógł wysłuchać nasze modlitwy i napełnić nas tym prawdziwym pokojem duszy i serca. Pokój naszym rodzinom, naszemu Kościołowi i całemu światu!
O, Ojcze nieskończenie dobry, wyrwij z nas wszystkie korzenie zła rodzące zamęt i niepokój, i daj nam w radości smakować owoców pokoju i pojednania z Tobą i z wszystkimi ludźmi. Prosimy Cię z Maryją, Matką Twego Syna i Królową Pokoju. Amen.

 

Wierzę w Boga Ojca…

 

Jezus ofiarowuje pokój memu sercu.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka! (J 14,27)

O Jezu, uspokój moje serce! Otwórz moje serce na Twój pokój! Mam już dość niepokoju i niepewności. Jezu, tyle spraw głęboko mnie zraniło, tak często zwodziły mnie fałszywe nadzieje. Nie mam pokoju. Łatwo poddawałem się niepokojącym troskom. Ogarnia mnie strach i nieufność. Za często miałem nadzieję, że znajdę pokój na tym świecie. Ale moje serce nadal jest niespokojne.
Jezu, jak święty Augustyn, proszę Cię, uspokój moje serce, aby znalazło pokój i wytchnienie w Tobie. Spraw, by nie zalewały mnie już fale grzechu. Bądź odtąd moją skałą i moją twierdzą. Zechciej znów pojawić się we mnie i zostań ze mną, Ty Panie, jedyne źródło mego prawdziwego pokoju. Dzięki za słowa pocieszenia dane nam przez Twego ulubionego ucznia: To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat. (J 16, 23)

 

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…

 

Jezus ofiarowuje pokój mojej rodzinie.

A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was! (J 10, 11-13)
O Jezu, dziękuję Ci, że pomyślałeś także o naszych rodzinach. Dzięki, że wysłałeś Twoich apostołów, aby nieśli Twój pokój rodzinom. Napełnij nas całkowicie Twoim pokojem, abyś Ty, Niosący Pokój, abyś Ty był zawsze najważniejszym członkiem naszych rodzin. Proszę Cię także za rodziny sąsiadów. Żeby tonęły w Twoim pokoju dla dobra wszystkich.

 

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…

 

Jezus ofiarowuje pokój Kościołowi i wzywa do przekazywania go.

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. (…) w Imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! (2 list do Koryntian 5, 17-18, 20)
Jezu, proszę Cię z całego serca, daj pokój Kościołowi. Pojednaj w nim to wszystko, co nie jest jeszcze pojednane. Błogosław księży, biskupów, i Papieża, aby wszyscy mogli żyć w Twoim pokoju i w ten sposób przekazywać go przez posługę pojednania. Usuń z Twego Kościoła wszelki ślad niezgodności i pojednaj w nim tych wszystkich, którzy uznają rozdwojenia czy konflikty i stają się w ten sposób źródłem zgorszenia dla maluczkich. Pojednaj także różne grupy wiernych. Niech Twój Kościół, bez skazy i zmazy trwa w pokoju i nie przestaje go popierać.

 

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…

 

Jezus ofiarowuje pokój swemu ludowi

Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nam nim i rzekł” O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. (Łk 19, 41-44)
Jezu, płakałeś nad Twoim miastem i nad Twoim ludem. Dawałeś im pokój, ale oni nie chcieli Cię ani widzieć, ani słyszeć. Pozostali ślepi i głusi. Dzięki Ci za Twą miłość do Twego ludu. Proszę Cię, naucz mnie kierować się ku dobru ze wszystkimi ludźmi z mojej wspólnoty, z mego miasta, z mego kraju. Proszę Cię za każdym z moich rodaków. Proszę Cię też za wszystkich rządzących i dźwigających ciężar odpowiedzialności. Zachowaj ich oczy otwarte na wszystko, co powinni robić, aby urzeczywistniać pokój. Niech ustanie już rozłam w moim narodzie. Uczyń z wszystkich jego członków potężne duchowe twierdze, promieniujące Twoim pokojem i Twoją radością.
Jezu, daj pokój mojemu narodowi, daj pokój wszystkim narodom. Niech każdy żyje w pokoju i go rozszerza!

 

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwałą Ojcu, O mój Jezu…

 

Jezus ofiarowuje pokój całemu światu

Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. (Jer 29, 7)
Od dłuższego już czasu ziemia jest zasiana i pozwala róść ziarnom zniszczenia, wojny i rozlicznych konfliktów. Wiem dobrze, że mój pokój i pokój wszystkich ludzi zależny jest bardzo od pokoju państw i narodów świata. I dlatego proszę Cię, żebyś Twoją boską mocą zniszczył wszelkie ziarno siejące zamęt i grzech, będące początkiem wszystkich niepokojów.
Niech cały świat otworzy się na Twój pokój. Wszyscy ludzie potrzebują Ciebie w trudnościach życiowych. Pomóż im znaleźć pokój i wprowadzać go w życie.
Wiele narodów zniekształciła przemoc. Liczne są narody żyjące w lęku przed mocniejszymi i bogatszymi. Biedni i prześladowani powstają przeciw swym prześladowcom, możnym i bogatym. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma pokoju, albo jest go bardzo mało. Dlatego, Panie ześlij nam Twego Ducha Świętego, aby wprowadził boski ład w ludzkim zamęcie. Oby wszystkie narody mogły uleczyć nagromadzone w ich duszach rany, aby wzajemne pojednanie stało się możliwe. Ześlij zwiastunów pokoju wszystkim narodom, by każdy mógł wprowadzać w życie tę głęboką prawdę, którą wyraziłeś kiedyś przez Twego wielkiego proroka:
O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”. (Iz. 52, 7)

 

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…

 

Modlitwa końcowa

O Panie, Ojcze Niebieski, daj nam Twój pokój. Prosimy Cię o niego w łączności ze wszystkimi Twoimi dziećmi, w których Ty złożyłeś pragnienie pokoju i pogody ducha. A po tym życiu, które toczy się w przeważającej części z niepokoju, przyjmij nas w Twoim królestwie pokoju i wiekuistej miłości. Przyjmij wszystkich poległych, ofiary wojen i konfliktów, przyjmij także tych wszystkich, którzy szukają pokoju, ale na niewłaściwych drogach. Ojcze, prosimy Cię o to przez Chrystusa, Księcia Pokoju, za wstawiennictwem naszej Matki Niebieskiej, Królowej Pokoju. Amen.

Pielgrzymi udający się na uroczystość inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie powinni mieć przy sobie:

  • Kontakt telefoniczny do Opiekuna swojej grupy
  • Ubrania chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz/słońce)
  • Wodę do picia
  • Lekarstwa, które zażywają
  • Dokument tożsamości

Mapy sektorów

Przy wejściu do każdego sektora umieszczona będzie mapka z zaznaczeniem danego sektora

Pobierz mapę sektorów.

Punkt informacyjny i medyczny

Na terenie przy Bazylice znajdować się będzie punkt informacyjny i medyczny.

Wejście do Bazyliki

Wejście do Bazyliki na czas uroczystości inauguracji tylko za okazaniem zaproszenia.

Po zakończeniu głównych uroczystości związanych z konsekracją, wierni będą mogli nawiedzić Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Kolejność wejścia do Kaplicy Adoracji – prosimy słuchać komunikatów na miejscu.

Dojazd

Do Niepokalanowa można w dogodny sposób dojechać pociągiem – stacja kolejowa Teresin Niepokalanów położona jest około 200 metrów od Bazyliki.

W dniu 1 września, specjalnie dla pielgrzymów biorących udział w uroczystości inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój, Koleje Mazowieckie zwiększyły zestawienie pociągu relacji Warszawa Wschodnia – Sochaczew:

Warszawa Wschodnia (odjazd godz. 10:26) – Teresin Niepokalanów (przyjazd godz. 11:20)

Map dojazdu

 

Mapa dojazdu Niepokalanów

Data Wydarzenia

Dodaj do kalendarza

Program uroczystości
Pobierz

Zakończenie rejestracji
Liczba miejsc ograniczona

Rejestracja trwa do wyczerpania miejsc


Wejście do Sektorów

Od godziny 08:00


Mapa sektorów
Pobierz

Mapa dojazdu
Pobierz

Regulamin uroczystości
Sprawdź

Lokalizacja

Bazylika NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie

Kolbego 5, Paprotnia, gmina Teresin
Wczytuję mapę...

Zarejestruj się na to wydarzenie!

Weź udział

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie w celu gromadzenia danych analitycznych. Zobacz więcej