Maryja
Tworzymy
Światowe Centrum Modlitwy o Pokój
w Niepokalanowie
Kaplica Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu
...z całego serca powrócą do mnie...
Jer 24,7
Czy będziesz z nami?
Do dzieła może przyłączyć się każdy,
kto otworzy serce na działanie Pana.

O Inicjatywie

Co robimy?

Tworzymy w Bazylice w Niepokalanowie Światowe Centrum Modlitwy o Pokój, którego częścią jest Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. To jedyne miejsce w Polsce i jedno z 12 na świecie, należące do 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju, Międzynarodowych Centrów Modlitwy o Pokój, błogosławionych przez Ojca Świętego.

Dowiedz się więcej
Kiedy powstanie Kaplica?

Pragniemy, aby konsekracja polskiej Kaplicy Pokoju odbyła się 1 września 2018 roku. Data jest znamienna – trudno o bardziej wyraziste nawiązanie do potrzeby nieustającej modlitwy w intencji pokoju, niż kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej.

Dowiedz się więcej
Jak mogę pomóc?

Tworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
o tak dużym znaczeniu, to bardzo złożone przedsięwzięcie, zarówno na poziomie duchowym, jak
i finansowym. Aby ukończyć to wyjątkowe dzieło, potrzebujemy szczególnie wsparcia modlitewnego, ale również materialnego. Przedsięwzięcie w całości jest finansowane ze środków pozyskanych od darczyńców, którymi są w szczególności osoby prywatne.

Zobacz jak możesz pomóc

Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie
– Gwiazda Niepokalanej

Od wielu lat pragnieniem wspólnoty klasztornej i parafialnej w Niepokalanowie, oraz wielką potrzebą duchową pielgrzymów, licznie odwiedzających to szczególne miejsce, było utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice w Niepokalanowie. Myśl ta urzeczywistniła się w 2017 roku. Początkowo sądziliśmy, że kaplica służyć będzie lokalnej społeczności i pielgrzymom. Jednak wydarzyło się coś niezwykłego, co należy odczytać jako przesłanie od Boga.

Realizując duchowy testament św. Jana Pawła II, który w swoim nauczaniu nieustannie wskazywał na znaczenie i potrzebę modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym, Communita Regina della Pace (Stowarzyszenie Królowej Pokoju), w 2008 roku podjęło dzieło stworzenia na świecie 12 Światowych Centrów Modlitwy o Pokój, tzw. 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju, w których znajdować się będą kaplice modlitwy o pokój.

Centra powstają na wszystkich kontynentach, aby w ramach idei propagowania modlitwy w intencji pokoju i pojednania między ludźmi, łańcuchem modlitwy objąć całą ziemię. Budowane są w miejscach szczególnie doświadczonych skutkami wojen, konfliktów religijnych czy nienawiści rasowej.

Bazylika w Niepokalanowie, w 2017 roku, zaproszona została przez Stowarzyszenie Regina della Pace do grona 12 Światowych Centrów Modlitwy o Pokój . Jego częścią będzie Kaplica Wieczystej Adoracji. Propozycja powyższa została złożona ponieważ Niepokalanów jest miejscem naznaczonym obecnością św. Maksymiliana Kolbe, który w czasie II wojny światowej, złożył swoje życie w ofierze miłości i pokoju za drugiego człowieka, wcześniej zawierzając je bezgranicznie Maryi Niepokalanej.

Po przygotowaniu projektu koncepcyjnego kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie, odkryliśmy list św. Maksymiliana Kolbe, który w 1934 roku, pisał z Japonii:

„…. Zapewne bazylika będzie spora według potrzeby, ale uboga i piękna harmonią wszystkich części, zgranych do jej jedynego celu: zbawić i uświęcić, jak najwięcej dusz przez Niepokalanów (…) wyobrażam sobie piękną figurę Niepokalanej w wielkim ołtarzu, a na jej tle, pomiędzy rozłożonymi rękami monstrancja w ciągłym wystawieniu Przenajświętszego Sakramentu. Bracia na zmianę adorują. Kto zagląda do kościoła, pada na kolana, adoruje, spogląda na twarz Niepokalanej, odchodzi, a Ona z Panem Jezusem jego sprawę załatwia….”

Treść tego listu odczytaliśmy z wielkim wzruszeniem i jako kolejny znak, że właśnie stąd, z Niepokalanowa, z naszej Ojczyzny, na cały świat, płynąć ma nieustająca modlitwa o pokój. Do włączenia się w to dzieło, które ma przede wszystkim wymiar duchowy, gorąco zapraszamy wszystkich wiernych.

`

Projekt Kaplicy

Projekt Kaplicy w Niepokalanowie

Centralną częścią ołtarza w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu będzie naturalnej wielkości postać Niepokalanej Maryi z otwartymi w geście zaproszenia dłońmi. Eucharystyczny Chrystus znajdzie się pod sercem Maryi, w dużej 20 centymetrowej rozświetlonej Hostii, ukazanej spod rozchylonych szat. Wokół srebrnej postaci Maryi Panny upleciony zostanie wieniec z naturalnej wielkości lilii, symbolizujący czystość i Niepokalane Poczęcie Maryi. Lilie wykonane zostaną ze srebra, także symbolizującego czystość. Kwiaty znajdą też swoje odzwierciedlenie w kolejnych, nachodzących na siebie warstwach szkła kryształowego. Podświetlone od spodu, razem ze słonecznymi promieniami rozchodzącymi się wokół Niepokalanej, tworzyć będą świetlistą, niemal niematerialną poświatę, podobną do tej, w której ukazała się Maryja, podczas objawień w Lourdes, Guadelupe i Fatimie. Jedna z warstw kryształu w swej formie nawiązuje do Cudownego Medalika Niepokalanej, tak bliskiej sercu św. Maksymiliana Kolbe. Na tej warstwie kryształu znajdzie się 12 szlifowanych kamieni, symbolizujących 12 gwiazd z apokaliptycznej wizji św. Jana, które także znajdują się na Cudownym Medaliku.

Światowe Centra Modlitwy o Pokój

Wspólnym znakiem materialnym Światowych Centrów Modlitwy o Pokój są Kaplice Adoracji Wieczystej Najświętszego Sakramentu, które umożliwiają aktywne włączenie się wiernych w nurt apostolskiej modlitwy o pokój.

Ołtarze Adoracji powstają w Polsce, w Pracowni Drapikowski Studio, gdańskich artystów Mariusza i Kamila Drapikowskich. Nie są wykonywane, lecz pisane jak ikona, są owocem pracy i modlitwy zespołu projektowego. Swoim niezwykłym pięknem służą pogłębianiu relacji z żywym Bogiem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, a poziomem artystycznym dorównują najpiękniejszym dziełom współczesnej sztuki sakralnej.

Centralnym punktem Ołtarzy Adoracji jest postać Maryi, nazwanej przez Św. Jana Pawła II „Niewiastą Eucharystii”, „Pierwszą Monstrancją” czy „Gwiazdą prowadzącą Kościół do Jej Syna”. Pod sercem Maryi umieszczone są monstrancje.

Każdy Ołtarz Adoracji błogosławiony jest na Watykanie przez Ojca Świętego (wcześniej przez papieża Benedykta XVI, a obecnie papieża Franciszka). Istotnym elementem tego duchowego przedsięwzięcia są peregrynacje poszczególnych ołtarzy po Polsce i Europie, aby do miejsc przeznaczenia dotarł nie przedmiot, lecz symboliczne naczynie wypełnione modlitwą. Inauguracja każdego centrum modlitwy jest zawsze wydarzeniem narodowym i odbywa się przy udziale Episkopatu i władz państwowych danego kraju. Dotychczas powstało 6 Gwiazd - Światowych Centrów Modlitwy o Pokój : Betlejem w Izraelu, Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, Oziornoje w Kazachstanie, Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Namyang w Korei Południowej i Kibeho w Rwandzie.

Siódme Centrum ma powstać w Dagupan na Filipinach. Ósma Gwiazda w Koronie Maryi Królowej Pokoju powstaje w Bazylice Mniejszej w Niepokalanowie w Polsce. Sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask.

12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju

Zakres Prac

Bazylika w Niepokalanowie, wybudowana w latach 1948-1954, nie była poddawana pracom modernizacyjnym na szeroką skalę. Aby wybudować Kaplicę Adoracji, niezbędne jest podjęcie prac budowlanych obejmujących nie tylko pomieszczenie przyszłej Kaplicy.

Kaplica Adoracji powstaje w miejscu obecnej tzw. II Zakrystii, którą należy przenieść do absydy za prezbiterium Bazyliki. Prace budowlane obejmują, między innymi, wymianę okien, modernizację ogrzewania, prace ogólnobudowlane oraz zabezpieczające obiekt, stolarkę sakralną oraz stworzenie właściwych warunków do przechowywania szat liturgicznych, które były dotychczas zdeponowane w II Zakrystii.

W pomieszczeniu Kaplicy niezbędne jest wyburzenie ściany, zerwanie posadzki, wymiana okien, montaż witraży, ogrzewania, wentylacji, prace ogólnobudowlane i wykończeniowe, w tym posadzka marmurowa oraz wykonanie stolarki sakralnej. Dopiero po wykonaniu tych prac będzie możliwa instalacja właściwego Ołtarza Adoracji. Będzie to uwieńczenie prac związanych z tworzeniem Kaplicy Adoracji.

Nasi przodkowie uczestniczyli w wielkim dziele budowy tej świątyni. Dziś do nas należy zadbanie o to, co przekazali nam przodkowie, a czego twórcą duchowym był św. Maksymilian.

 1. Kwiecień 2017

  Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby ministrantów oraz zespołu muzycznego i Scholi na poziomie -1 Bazyliki.

 2. Maj 2017

  Zlecenie wykonania dębowej stolarki sakralnej w postaci dwupoziomowych szaf oraz komód na potrzeby tzw. II Zakrystii, w związku z koniecznością przeniesienia magazynu szat liturgicznych z przyszłego pomieszczenia Kaplicy Adoracji.

  Przygotowanie koncepcji architektonicznej Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice w Niepokalanowie.

 3. Czerwiec – grudzień 2017

  Przygotowanie pomieszczenia tzw. II Zakrystii w absydzie za prezbiterium Bazyliki. Zakres prac:

  • wykonanie prac ogólnobudowlanych budowlanych i wykończeniowych (wymiana okien, budowa ścianek działowych wydzielających Zakrystię, roboty malarskie, remont posadzki marmurowej, wykonanie prac kamieniarskich związanych z obsadzeniem drzwi)
  • wykonanie instalacji c.o., montaż grzejników, kotła w podziemiach Bazyliki
  • roboty elektryczne (instalacyjne) oraz wymiana oświetlenia
 4. Październik – listopad 2017

  Uszczegółowienie koncepcji architektonicznej Kaplicy Adoracji, ustalenie zakresu prac budowlanych i wykończeniowych dot. montażu witraży, stolarki sakralnej, posadzki, ogrzewania, klimatyzacji.

  Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczącego prac związanych z wyburzeniem ściany nośnej w pomieszczeniu przyszłej Kaplicy Adoracji oraz wykonaniem nadciągu, tj. elementu konstrukcyjnego w postaci belki nośnej.

 5. Grudzień 2017

  Wykonanie nadciągu nad pomieszczeniem przyszłej Kaplicy Adoracji.

  Opróżnienie pomieszczeń przyszłej Kaplicy Adoracji z szaf i pozostałego wyposażenia. Zerwanie posadzki, demontaż stolarki drzwiowej.

  Montaż stolarki sakralnej w pomieszczeniu II Zakrystii na tzw. Półkolu Bazyliki i przeniesienie magazynu szat liturgicznych i pozostałego wyposażenia do nowych szaf.

  Uruchomienie ogrzewania.

 6. Styczeń 2018

  Wyburzenie ściany dzielącej pomieszczenia przeznaczone na Kaplicę Adoracji.

 7. Luty 2018

  Prace przygotowawcze i montaż instalacji ogrzewania podłogowego.

 8. Marzec 2018

  Prace instalacyjne (elektryczne, alarmowe, monitoring, wentylacja) i budowlane.

 9. Kwiecień – lipiec 2018

  Przebudowa schodów prowadzących do Kaplicy Adoracji

  Wymiana stolarki okiennej

  Montaż witraży

  Montaż posadzki kamiennej

  Montaż stolarki sakralnej

  Instalacja ołtarza

 10. 1 września 2018

  Uroczysta konsekracja Kaplicy Wieczystej Adoracji.

`

Zobacz zdjęcia z postępu prac

Jak mogę pomóc?

Bądź częścią tego niezwykłego przedsięwzięcia

Pokładamy głęboką wiarę w tym, że utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, jest dziełem Bożym, i dlatego ufamy, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy będą wspierać to przedsięwzięcie. Ważne, aby była to ofiara z serca, życzliwa. Pragniemy, aby osoby uczestniczące w tworzeniu Kaplicy, czuły, że to również jest ich dzieło. Ich ofiara. Ich odpowiedź na wezwanie Pana.

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu będzie w całości dziełem sfinansowanym w ramach składki społecznej.

Udostępnij informację o budowie Kaplicy swoim znajomym, pomóż nam dotrzeć do jak największej liczby osób.

Wsparcie modlitewne dzieła

Dzieło utworzenia Światowych Centrów Modlitwy o Pokój ma głównie wymiar duchowy. Powierzyliśmy je Niepokalanej Maryi i ufamy bezgranicznie, że w Jej Najświętszych dłoniach jest ono bezpieczne. Maryja Niepokalana jest pierwszym Tabernakulum Boskiego Syna – Jezusa. Nieustannie adoruje Syna i pragnie, aby był adorowany przez szerokie rzesze ludzi. Maryja zasłuchana w Słowo Pana, z pokorą pełniąca Wolę Bożą, jest dla nas Nauczycielką, jak zaangażować się i realizować Boże dzieło.

Niezbędnym elementem tego Bożego dzieła jest włączenie się ludzi dobrej woli we wsparcie modlitewne. Ofiarowanie z serca płynącej, szczerej modlitwy za tych, którzy w nim uczestniczą, w tym za wszystkich darczyńców. Naszym pragnieniem jest, aby modlitwa towarzyszyła nam od początku i była kontynuowana po powstaniu Centrum. Mamy nadzieję, że materialny znak w postaci utworzonej Kaplicy Adoracji, będzie tylko zaczynem cudów i łask jakie będą na nas spływały. Materialne utworzenie Centrum to początek wyzwań i drogi jaka nas czeka. Cel jest jasny. Modlitwa o Pokój. Nieustanna.

Jak możemy się włączyć w tworzenie Światowego Centrum Pokoju ?

Pragniemy, aby fundamentem tworzenia Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie była gorąca modlitwa jak największej liczby czcicieli Najświętszego Sakramentu. Bezinteresowne wsparcie modlitewne ludzi cierpiących, chorych, potrzebujących pomocy, jest tym, co możemy ofiarować w każdym czasie w intencji tworzenia Centrum którego integralną częścią jest Kaplica Adoracji.

Największym darem jest Eucharystia, w postaci indywidualnego uczestnictwa i ofiarowania Komunii Św. Mogą to być Msze św. odprawiane w tej intencji. Może to być modlitwa Różańcowa, Nowenna Pompejańska, podejmowanie postów, wyrzeczeń i pielgrzymek. Może to być ofiarowanie cierpień i krzyży codziennych. A wszystko to czynione w duchu pokory i dobrowolności.

Potrzeba, aby modlitwa zataczała coraz szersze kręgi. Zadaniem naszym jest pozyskiwanie do posługi osób życzliwego serca. Prosimy ludzi dobrej woli z całej Polski, aby włączyli się w dzieło, będące kontynuacją tego, co stworzył św. Maksymilian Kolbe. Na nasz apel już odpowiedziały wspólnoty zakonne i parafialne, za co bardzo dziękujemy. Wszyscy, którzy włączają się w to dzieło, w jakikolwiek sposób, są otoczeni modlitwą.

 • Od 1 grudnia trwa 9-miesięczna nowenna przed Uroczystością konsekracji Kaplicy Adoracji. Codziennie sprawujemy Mszę św. w naszej Bazylice w intencji tworzenia Kaplicy Adoracji, wszystkich zaangażowanych w to dzieło, jak i darczyńców.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu, która odbywa się w każdy dzień powszedni w Bazylice w godzinach 16.00-18.00.
 • W każdy pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 18.00, jest odprawiana w Bazylice Msza Św., jak i nabożeństwo pierwszo–czwartkowe w intencji utworzenia Kaplicy Adoracji oraz w intencji wszystkich darczyńców oraz osób zaangażowanych w to dzieło.
Wspólnota Odnowy w Duchu Św. im. Jana Chrzciciela:
 • Każdego miesiąca (drugi wtorek miesiąca godz. 19.00), odprawiana jest Msza Św.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu podejmowana przez Wspólnotę.
 • Czuwania nocne, pielgrzymki.
 • Członkowie Wspólnoty podejmują modlitwy indywidualne: uczestnictwo we Mszy św. i ofiarowanie Komunii Św., Różaniec, Nowenna Pompejańska, modlitwy uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu, podejmowanie postów i wyrzeczeń, uczestnictwo w pielgrzymkach, zamawianie Mszy Św.

Wolontariat

Niepokalanów, dnia 1 sierpnia 2018 roku


Szanowni Państwo, Bracia i Siostry w Panu!

W dniu 1 września 2018 roku, o godz.12.00 odbędzie się inauguracja Światowego Centrum Modlitwy o Pokój oraz poświęcenie Kaplicy Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie „Gwiazdy Niepokalanej”. Spodziewamy się około 10 tysięcy osób w tym dniu w Niepokalanowie. Uroczysta inauguracja będzie wielkim i wyjątkowym wydarzeniem dla Wspólnoty Niepokalanowskiej, spełnieniem pragnienia św. Maksymiliana o wieczystym wystawieniu Najświętszego Sakramentu w Bazylice. Będzie to dziać się na naszych oczach i mamy nadzieję, że w naszych sercach.

Jedank uroczysta inauguracja, to również poważane wyzwanie organizacyjne i logistyczne, któremu pragniemy sprostać. W związku z powyższym trawają intensywne przygotowania, które umożliwią sprawny przebieg uroczystości.

Jednak nieodzowna, jak zawsze, jest pomoc ludzi dobrej woli. Dlatego bardzo serdecznie pragnę zaprosić do pomocy wolonatriuszy. Wolontariusze będą odpowiadać w szczególności za: pomoc pielgrzymom w dotarciu do sektorów, obsługę punktu informacyjnego oraz wspieranie punktu medycznego. Wolonatariusze zostaną przeszkoleni, wyposażeni w odpowiednie identyfikatory i kamizelki oraz ubezpieczeni.

Wszystkie osoby pragnące wesprzeć nas w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia zapraszam serdecznie do zapoznania się z ulotką informacyjną oraz do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.kaplica.niepokalanow.pl Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres wolontariat@kaplica.niepokalanow.pl w terminie do dnia 27 sierpnia br.


Z franciszkańskim pozdrowieniem
Pokój i Dobro
O. Andrzej Sąsiadek
Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz

Broszura informacyjna

Pobierz

Darowizna

Bezpośrednia wpłata na konto

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu będzie w całości dziełem sfinansowanym w ramach składki społecznej. Na potrzeby zbiórki funduszy na budowę Kaplicy Adoracji w Niepokalanowie wydzielone zostało subkonto parafii, którym administruje o. Proboszcz Andrzej Sąsiadek.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

 • Parafia rzymskokatolicka
 • pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie
 • ul. O. M. Kolbego 5
 • 96 – 515 Teresin
 • 97 9284 0005 0009 8342 2000 0040
 • Tytuł wpłaty: Kaplica Adoracji, imię i nazwisko oraz adres darczyńcy.

Każda z osób, każdy z podmiotów, dokonujących wpłat otrzyma imienne podziękowanie za wsparcie dzieła budowy Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, dlatego uprzejmie prosimy o podanie danych darczyńcy w tytule wpłaty.

Wszelkie wpłaty, które wpłyną po inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie, będą przeznaczone na jego organizację i działalność zgodną z założonymi celami, tj. szerzenie idei pokoju, w szczególności poprzez apostolstwo adoracji Najświętszego Sakramentu.

Darowizna rzeczowa

Prace nad budową ołtarza do Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu są już na ukończeniu, wobec czego dary rzeczowe w postaci złota i srebra, ze względu na brak możliwości ich wykorzystania do budowy ołtarza, będą wymieniane na środki finansowe. Cały czas trwa zbiórka środków finansowych.

Wszystkim darczyńcom, którzy udzielili wsparcia w postaci darów rzeczowych, bardzo serdecznie dziękujemy za wkład w budowę Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie.

Wspierają nas

Patronat Narodowy

Uroczystość Inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie została objęta
Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Stulecie Odzyskania Niepodległości

Patronat

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup
Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski
Zobacz list intencyjny

Jego Eminencja
Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz

Metropolita Warszawski
Zobacz list intencyjny

Ojciec
Wiesław Pyzio

Prowincjał Prowincji
Matki Bożej Niepokalanej w Polsce
Zobacz list intencyjny

Ojciec
Grzegorz Maria
Szymanik

Gwardian Klasztoru
w Niepokalanowie
Zobacz list intencyjny

Patroni medialni

EWTN Polska
Rycerz Niepokalanej
Radio Niepokalanów
KAI
Nasz Dziennik
idziemy
gość niedzielny
niedziela
victoria
Radio Jasna Góra
Przewodnik Niedzielny
droga
Radio Via
teresin24.pl
krp
Express Sochaczew
Prosto z Gminy
deon
civitas
TVP POLONIA
Radio Maryja
trwam

Aktualności

Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie już otwarte! Wieczysta modlitwa o Pokój płynie z Polski na świat.

1 września 2018 roku, w Niepokalanowie odbyła się uroczysta inauguracja Światowego Centrum Modlitwy o Pokój – „Gwiazdy Niepokalanej” i konsekracja Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, która rozpoczęła wieczystą adorację w intencji pokoju płynącą z Polski na świat. Mszy Św. przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio. W sobotę, do Niepokalanowa przybyły rzesze pielgrzymów z[…..]

Czytaj dalej...
Zobacz pozostałe aktualności

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie w celu gromadzenia danych analitycznych. Zobacz więcej