Zakres prac

Istotą dzieła jest utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. Znajdować się ona będzie w pomieszczeniu dawnej zakrystii ministrantów, po lewej stronie prezbiterium. Pomieszczenie ma powierzchnię około 70 m kw. Obecnie znajdują się w nim stroje liturgiczne. Wobec czego niezbędne będzie opróżnienie pomieszczenia i przeniesienie szat liturgicznych do nowo tworzonej drugiej zakrystii na tzw. półkolu za Prezbiterium Bazyliki. Konieczne jest zamówienie specjalnego wyposażenia do przechowywania strojów liturgicznych, które zostanie zamontowane na półkolu. Na potrzeby ministrantów, zespołu muzycznego zostaną przygotowane oddzielne pomieszczenia, poza półkolem. Powyższym pracom muszą towarzyszyć niezbędne roboty budowlane w pomieszczeniu przyszłej Kaplicy oraz na półkolu. Niezbędna jest wymiana wszystkich okien drewnianych w Bazylice. (półkole, klatki schodowe przy prezbiterium, Kościół dolny i pomieszczenia przylegające). Konieczna jest instalacja centralnego ogrzewania oraz wykonanie innych prac ogólnobudowlanych. Wszystkie powyższe działania nie mogą zakłócić funkcjonowania Bazyliki.

Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, zostało powierzone firmie Drapikowski Studio z Gdańska. Pan Mariusz Drapikowski uczestniczy w dziele Gwiazd Dwunastu–idei propagowania modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju w ludzkich sercach i na całym świecie. Pierwszy z ołtarzy adoracyjnych, Tryptyk Jerozolimski znajduje się w Ziemi Świętej. Drugi ołtarz to pentaptyk – Gwiazda Kazachstanu, którego miejscem docelowym jest kaplica w sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornym. Trzecia z Gwiazd Dwunastu, nosi tytuł „Donum Caritas et Pax” – „Dar Miłości i Pokoju” a jego miejscem przeznaczenia jest sanktuarium Maryi Królowej pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Prace Pana Mariusza Drapikowskiego można oglądać na stronie http://www.drapikowski.pl.

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie będzie nawiązywać w stylistyce w prac Pana Mariusza Drapikowskiego. W pierwszej kolejności zostanie przedstawiona i uzgodniona koncepcja Kaplicy. Całkowity zakres prac przewidzianych do realizacji będzie największy od czasu utworzenia Bazyliki w roku 1954. Pokładamy ufność w Panu, że uda nam się sprostać temu dziełu.

 • kwiecień 2017

  Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby ministrantów oraz zespołu muzycznego i Scholi.

 • maj-lipiec 2017

  Przygotowanie koncepcji i projektu Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

 • czerwiec–lipiec 2017

  Wykonanie prac budowlanych (wymiana okien, CO, ścianki działowe) w absydzie za prezbiterium Bazyliki.

 • lipiec –wrzesień 2017

  Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniu tworzonej Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

 • październik 2017

  Instalacja nowego wyposażenia na potrzeby przechowywania szat liturgicznych na półkolu za prezbiterium Bazyliki.

 • listopad 2017

  Instalacja Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

 • Postęp prac będzie zależny od wielkości zebranych środków finansowych.

finansowanie

Pokładamy głęboką wiarę w tym, że utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, jest dziełem Bożym, i dlatego ufamy, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy będą wspierać to przedsięwzięcie. Ważne, aby była to ofiara z serca, życzliwa. Pragniemy, aby osoby uczestniczące w tworzeniu Kaplicy, czuły, że to również jest ich dzieło. Ich ofiara. Ich odpowiedź na wezwanie Pana.
Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu będzie w całości dziełem sfinansowanym w ramach składki społecznej.

Aby zapewnić pełną transparentność przepływu środków finansowych, zbiórka funduszy odbywać się będzie za pośrednictwem specjalnie wydzielonego subkonta parafii, którym administruje o. Proboszcz Andrzej Sąsiadek.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Parafia rzymskokatolicka
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie
ul. O. M. Kolbego 5
96 – 515 Teresin

97 9284 0005 0009 8342 2000 0040

Tytuł wpłaty: Kaplica Adoracji, imię i nazwisko oraz adres darczyńcy.

Każda z osób, każdy z podmiotów, dokonujących wpłat otrzyma imienne podziękowanie za wsparcie dzieła budowy Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, dlatego uprzejmie prosimy o podanie danych darczyńcy w tytule wpłaty.