Wsparcie modlitewne

Dzieło utworzenia Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu ma wymiar duchowy. Jego niezbędnym elementem jest włączenie się ludzi dobrej woli we wsparcie modlitewne. Ofiarowanie z serca płynącej, szczerej modlitwy za ludzi, którzy w nim uczestniczą, w tym za wszystkich darczyńców. Naszym pragnieniem jest, aby modlitwa towarzyszyła nam od początku i była kontynuowana po powstaniu Kaplicy. Bezinteresowne wsparcie modlitewne dla ludzi cierpiących, chorych, potrzebujących pomocy, jest tym, co możemy ofiarować w każdym czasie. Dzieło utworzenia Kaplicy Adoracji zostało powierzone Niepokalanej Maryi, ufamy bezgranicznie, że w Jej Najświętszych dłoniach jest ono bezpieczne. Maryja Niepokalana jest pierwszym Tabernakulum Boskiego Syna – Jezusa. Nieustannie adoruje Syna i pragnie, aby był adorowany przez szerokie rzesze ludzi. Maryja zasłuchana w Słowo Pana, z pokorą pełniąca Wolę Bożą, jest dla nas Nauczycielką, jak zaangażować się i realizować Boże dzieło. Jak to zrobić? Po pierwsze konieczna jest zgoda na Bożą propozycję. Po drugie zgoda na podjęcie trudu i na rezygnację z własnych planów na rzecz wypełnienia Woli Bożej. Wszystko to w duchu oddawania Bogu chwały. Fundamentem tworzenia Kaplicy Adoracji musi być gorąca modlitwa jak największej liczby czcicieli Najświętszego Sakramentu. Co możemy zrobić? Największym darem jest Eucharystia, w postaci indywidualnego uczestnictwa i ofiarowania Komunii Św. Mogą to być Msze św. odprawiane w tej intencji. Może to być modlitwa Różańcowa, Nowenna Pompejańska, podejmowanie postów, wyrzeczeń i pielgrzymek. Może to być ofiarowanie cierpień i krzyży codziennych. Szczególnie prosimy o wsparcie modlitewne osoby chore, samotne i cierpiące, a wszystko to czynione w duchu pokory i dobrowolności. Potrzeba, aby modlitwa zataczała coraz szersze kręgi. Zadaniem naszym jest pozyskiwanie do posługi osób życzliwego serca. Prosimy ludzi dobrej woli z całej Polski, aby włączyli się w dzieło, będące kontynuacją tego co stworzył św. Maksymilian. Na nasz apel już odpowiedziały wspólnoty zakonne i parafialne, za co bardzo dziękujemy. Wszyscy którzy włączają się w to dzieło, w jakikolwiek sposób, są otoczeni modlitwą.

  • Adoracja Najświętszego Sakramentu która odbywa się w każdy dzień powszedni w Bazylice w godzinach 16.00-18.00.
  • W każdym pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest odprawiana w Bazylice Msza Św. w intencji utworzenia Kaplicy Adoracji oraz w intencji wszystkich darczyńców oraz osób zaangażowanych w to dzieło
Wspólnota Odnowy w Duchu Św. im. Jana Chrzciciela:
  • Każdego miesiąca ( drugi wtorek miesiąca godz. 19.00) odprawiana będzie Msza Św.
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu podejmowana przez Wspólnotę.
  • Czuwania nocne, pielgrzymki.
  • Członkowie Wspólnoty podejmują modlitwy indywidualne: uczestnictwo we Mszy św. i ofiarowanie Komunii św., Różaniec, Nowenna Pompejańska, modlitwy uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu, podejmowanie postów i wyrzeczeń, uczestnictwo w pielgrzymkach, zamawianie Mszy Św.