Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Mt 11,28

Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice w Niepokalanowie
jest wielką potrzebą duchową wspólnoty klasztornej i parafialnej.
Głównym celem podjętych działań jest poruszenie serc ludzkich, jakie może dokonać się,
jeśli odpowiemy na wezwanie Jezusa wypowiedziane do każdego z nas:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).
To przyjście może dokonać się na każdym etapie życia,
jednak może to jest ten czas, kiedy Pan wzywa do działania?
Do włączenia się w dzieło, które ma przede wszystkim wymiar duchowy.
Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
jest kluczowym i najważniejszym działaniem, jakie zostaje podjęte.
Bazylika w Niepokalanowie, która została wybudowana w latach 1948-1954,
nie była poddawana, od tego czasu, pracom modernizacyjnym na szeroką skalę.
Wobec czego obecnie zachodzi potrzeba, aby również to dzieło podjąć.
Konieczna jest wymiana okien, modernizacja ogrzewania, prace zabezpieczające obiekt
oraz stworzenie właściwych warunków do przechowywania szat liturgicznych, które są zdeponowane w Bazylice.
Nasi przodkowie uczestniczyli w wielkim dziele budowy tej świątyni.
Dziś do nas należy zadbanie o to, co przekazali nam przodkowie, a czego twórcą duchowym był św. Maksymilian Kolbe.
Pan wzywa nas do uczestnictwa w dziele, które ma ogromne znaczenie ponadczasowe i duchowe,
pomimo tego, że dziś ma wymiar rzeczowy i materialny.
Czy można pozostać obojętnym? Można.
Jak mówi św. Paweł w Liście do Koryntian:
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje” (1 Kor 10,23).
Obojętność nigdy nie jest budująca.
Pan oczekuje od nas działania.
Ufność pokładamy w Panu, że to jest ten czas.

Wsparcie modlitewne

Dzieło utworzenia Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu ma wymiar duchowy. Jego niezbędnym elementem jest włączenie się ludzi dobrej woli we wsparcie modlitewne. Ofiarowanie z serca płynącej, szczerej modlitwy za ludzi, którzy w nim uczestniczą, w tym za wszystkich darczyńców.
Naszym pragnieniem jest, aby modlitwa towarzyszyła nam od początku i była kontynuowana po powstaniu Kaplicy. Bezinteresowne wsparcie modlitewne dla ludzi cierpiących, chorych, potrzebujących pomocy, jest tym, co możemy ofiarować w każdym czasie.
Dzieło utworzenia Kaplicy Adoracji zostało powierzone Niepokalanej Maryi, ufamy bezgranicznie, że w Jej Najświętszych dłoniach jest ono bezpieczne.
Maryja Niepokalana jest pierwszym Tabernakulum Boskiego Syna – Jezusa. Nieustannie adoruje Syna i pragnie, aby był adorowany przez szerokie rzesze ludzi. Maryja zasłuchana w Słowo Pana, z pokorą pełniąca Wolę Bożą, jest dla nas Nauczycielką, jak zaangażować się i realizować Boże dzieło.
Jak to zrobić?
Po pierwsze konieczna jest zgoda na Bożą propozycję.
Po drugie zgoda na podjęcie trudu i na rezygnację z własnych planów na rzecz wypełnienia Woli Bożej. Wszystko to w duchu oddawania Bogu chwały.
Fundamentem tworzenia Kaplicy Adoracji musi być gorąca modlitwa jak największej liczby czcicieli Najświętszego Sakramentu. Co możemy zrobić?
Największym darem jest Eucharystia, w postaci indywidualnego uczestnictwa i ofiarowania Komunii Św. Mogą to być Msze św. odprawiane w tej intencji. Może to być modlitwa Różańcowa, Nowenna Pompejańska, podejmowanie postów, wyrzeczeń i pielgrzymek. Może to być ofiarowanie cierpień i krzyży codziennych.
Szczególnie prosimy o wsparcie modlitewne osoby chore, samotne i cierpiące, a wszystko to czynione w duchu pokory i dobrowolności. Potrzeba, aby modlitwa zataczała coraz szersze kręgi. Zadaniem naszym jest pozyskiwanie do posługi osób życzliwego serca.
Prosimy ludzi dobrej woli z całej Polski, aby włączyli się w dzieło, będące kontynuacją tego co stworzył św. Maksymilian. Na nasz apel już odpowiedziały wspólnoty zakonne i parafialne, za co bardzo dziękujemy. Wszyscy którzy włączają się w to dzieło, w jakikolwiek sposób, są otoczeni modlitwą.


• Adoracja Najświętszego Sakramentu która odbywa się w każdy dzień powszedni w Bazylice w godzinach 16.00-18.00.
• W każdym pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00 jest odprawiana w Bazylice Msza Św. w intencji utworzenia Kaplicy Adoracji oraz w intencji wszystkich darczyńców oraz osób zaangażowanych w to dzieło

Wspólnota Odnowy w Duchu Św. im. Jana Chrzciciela:
• Każdego miesiąca ( drugi wtorek miesiąca godz. 19.00) odprawiana będzie Msza Św.
• Adoracja Najświętszego Sakramentu podejmowana przez Wspólnotę.
• Czuwania nocne, pielgrzymki.
• Członkowie Wspólnoty podejmują modlitwy indywidualne: uczestnictwo we Mszy św.
i ofiarowanie Komunii św., Różaniec, Nowenna Pompejańska, modlitwy uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu, podejmowanie postów i wyrzeczeń, uczestnictwo w pielgrzymkach, zamawianie Mszy Św.

Patronaty

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski


O. Wiesław Pyzio Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce


O. Grzegorz Maria Szymanik, Gwardian Klasztoru w Niepokalanowie

 

Zakres prac

Istotą dzieła jest utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. Znajdować się ona będzie w pomieszczeniu dawnej zakrystii ministrantów, po lewej stronie prezbiterium. Pomieszczenie ma powierzchnię około 70 m kw. Obecnie znajdują się w nim stroje liturgiczne. Wobec czego niezbędne będzie opróżnienie pomieszczenia i przeniesienie szat liturgicznych do nowo tworzonej drugiej zakrystii na tzw. półkolu za Prezbiterium Bazyliki. Konieczne jest zamówienie specjalnego wyposażenia do przechowywania strojów liturgicznych, które zostanie zamontowane na półkolu. Na potrzeby ministrantów, zespołu muzycznego zostaną przygotowane oddzielne pomieszczenia, poza półkolem. Powyższym pracom muszą towarzyszyć niezbędne roboty budowlane w pomieszczeniu przyszłej Kaplicy oraz na półkolu. Niezbędna jest wymiana wszystkich okien drewnianych w Bazylice. (półkole, klatki schodowe przy prezbiterium, Kościół dolny i pomieszczenia przylegające). Konieczna jest instalacja centralnego ogrzewania oraz wykonanie innych prac ogólnobudowlanych. Wszystkie powyższe działania nie mogą zakłócić funkcjonowania Bazyliki.

Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, zostało powierzone firmie Drapikowski Studio z Gdańska. Pan Mariusz Drapikowski uczestniczy w dziele Gwiazd Dwunastu–idei propagowania modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju w ludzkich sercach i na całym świecie. Pierwszy z ołtarzy adoracyjnych, Tryptyk Jerozolimski znajduje się w Ziemi Świętej. Drugi ołtarz to pentaptyk – Gwiazda Kazachstanu, którego miejscem docelowym jest kaplica w sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornym. Trzecia z Gwiazd Dwunastu, nosi tytuł „Donum Caritas et Pax” – „Dar Miłości i Pokoju” a jego miejscem przeznaczenia jest sanktuarium Maryi Królowej pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Prace Pana Mariusza Drapikowskiego można oglądać na stronie http://www.drapikowski.pl.

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie będzie nawiązywać w stylistyce w prac Pana Mariusza Drapikowskiego. W pierwszej kolejności zostanie przedstawiona i uzgodniona koncepcja Kaplicy. Całkowity zakres prac przewidzianych do realizacji będzie największy od czasu utworzenia Bazyliki w roku 1954. Pokładamy ufność w Panu, że uda nam się sprostać temu dziełu.

 • Connector.

  Kwiecień 2017

  Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby ministrantów oraz zespołu muzycznego i Scholi.

 • Connector.

  Maj-lipiec 2017

  Przygotowanie koncepcji i projektu Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

 • Connector.

  Czerwiec–lipiec 2017

  Wykonanie prac budowlanych (wymiana okien, CO, ścianki działowe) w absydzie za prezbiterium Bazyliki.

 • Connector.

  lipiec –wrzesień 2017

  Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniu tworzonej Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu

 • Connector.

  październik 2017

  Instalacja nowego wyposażenia na potrzeby przechowywania szat liturgicznych na półkolu za prezbiterium Bazyliki.

 • Connector.

  listopad 2017

  Instalacja Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

 • Connector.

  Postęp prac będzie zależny od wielkości zebranych środków finansowych.Finansowanie


Pokładamy głęboką wiarę w tym, że utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, jest dziełem Bożym, i dlatego ufamy, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy będą wspierać to przedsięwzięcie. Ważne, aby była to ofiara z serca, życzliwa. Pragniemy, aby osoby uczestniczące w tworzeniu Kaplicy, czuły, że to również jest ich dzieło. Ich ofiara. Ich odpowiedź na wezwanie Pana.
Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu będzie w całości dziełem sfinansowanym w ramach składki społecznej.

Aby zapewnić pełną transparentność przepływu środków finansowych, zbiórka funduszy odbywać się będzie za pośrednictwem specjalnie wydzielonego subkonta parafii, którym administruje o. Proboszcz Andrzej Sąsiadek.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Parafia rzymskokatolicka
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie
ul. O. M. Kolbego 5
96 – 515 Teresin

97 9284 0005 0009 8342 2000 0040

Tytuł wpłaty: Kaplica Adoracji, imię i nazwisko oraz adres darczyńcy.

Każda z osób, każdy z podmiotów, dokonujących wpłat otrzyma imienne podziękowanie za wsparcie dzieła budowy Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu, dlatego uprzejmie prosimy o podanie danych darczyńcy w tytule wpłaty.

Rada ds. Kaplicy Adoracji


Utworzenie Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu wymaga bardzo dużego zaangażowania czasu oraz środków, aby mogło powstać. W związku z powyższym została powołana Rada ds. Kaplicy Adoracji, której przewodniczy O. Proboszcz Andrzej Sąsiadek. W skład Rady wchodzą osoby świeckie z terenu parafii, które wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, działając charytatywnie, będą wspierać powyższe dzieło, uznając, że jest łaską Bożą, iż mogą w nim uczestniczyć.

Za całość przedsięwzięcia odpowiada oraz nim zarządza O. Proboszcz Andrzej Sąsiadek, który realizuje to dzieło w bezpośrednim porozumieniu z O. Grzegorzem Maria Szymanikiem, Gwardianem Klasztoru w Niepokalanowie.

Zapraszamy wszystkie osoby, które pragną włączyć się w powyższe dzieło do kontaktu z Komitetem ds. Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.